Keerpunt 1971: Over staatsschuld, werkende armen en nieuwe economische groei  
 

Nu hoort u het eens van een ander

Reacties van lezers over 'Keerpunt 1971':

Met veel plezier heb ik het boek ‘Keerpunt 1971’ gelezen. Het eerste deel leest als een spannende roman. Ik was op hoofdlijnen op de hoogte van de ‘Nixon-schok’, maar het boek geeft interessante en gedetailleerde informatie over het verloop van de gebeurtenis en de gevolgen die we nu nog steeds ervaren. Een ander positief element van het boek vind ik dat tegen bepaalde consensusmeningen wordt ingegaan. Bijvoorbeeld de vaak onterechte angst voor deflatie waardoor het hedendaagse monetaire beleid volledig is ontspoord. En dat het kapitalisme het beste economische systeem is dat zorgt voor welvaart en mensen uit de armoede haalt. Dat willen we in het Westen nog wel eens vergeten en de huidige maatschappelijke trends duiden op een voorkeur voor andere systemen.  Het laatste hoofdstuk biedt aanknopingspunten voor een positieve kijk op de toekomst. Maar ik deel de visie dat we daarvoor eerst door een zeer turbulente periode zullen gaan. Veel signalen staan op rood (schuldniveaus, negatieve reële rentes, opkomend socialisme/populisme, geopolitieke onrust, vermogensongelijkheid, etc.) en een monetaire reset lijkt een kwestie van tijd. 


'You write a good book'. Dat is duidelijk goed gelukt! Vandaag precies 50 jaar geleden werd de dollar losgekoppeld van goud. Ik heb dit boek met veel plezier en interesse gelezen. Het is een absolute must read voor iedereen die wil begrijpen hoe onze economie vandaag werkt. Edin Mujagic slaagt daar veel beter in dan bijvoorbeeld Piketty. Veel is terug te voeren op dat ene moment in 1971, zoals ongelijkheid van inkomen en vermogen, maar ook onrust, onvrede en populisme. Vandaag en morgen zijn een logisch gevolg van gisteren. Maar er is ook goed nieuws, er komen betere tijden aan.

 

Ik heb dit boek van Edin Mujagić in een paar dagen uitgelezen omdat het leest als een spannende roman. Tegelijkertijd heb ik ontzettend veel geleerd over monetaire economie. In het laatste deel van 'Keerpunt 1971' geeft Edin zijn optimistische visie op de economische toekomst. Voor mij is dit een verademing in deze tijd van doemdenkers en pessimisme. Ik raad dit boek aan, aan iedereen die geïnteresseerd is in macro-economie.

 

Economie begrijpelijk en boeiend gemaakt.

 

Vandaag, 15-8-2021, is het precies 50 jaar geleden dat Nixon de inwisseling van dollars voor goud stopte. Ik heb het boek gelezen met veel bewondering voor de kennis en logica van de schrijver. Veel van de problemen die we vandaag hebben, zoals inkomens- en vermogensongelijkheid, hoge vastgoedprijzen, onvrede in de samenleving en populisme, zijn terug te voeren op wat er in 1971 besloten is. Het heden en de toekomst zijn onvermijdelijk een gevolg van de historie. Het boek geeft een compleet beeld en is geschreven voor een breed publiek. Ik heb het in enkele dagen uitgelezen. Super interessant! Nu kan ik veel van wat er vandaag gebeurt direct begrijpen.

 

Wat een geweldig duidelijk boek "Keerpunt 1971" heeft u geschreven! Ik ben maar een eenvoudige boer, zonder enige economische opleiding of kennis, maar u heeft in uw boek de historie en de gevolgen daarvan in begrijpelijke taal voor mij duidelijk gemaakt. Mijn dank daarvoor.

 

Ik heb uw nieuwe boek Keerpunt 1971 ademloos uitgelezen en veel geleerd. Het leest als een spannende roman en uw optimistische kijk op de economie en de wereld is een inspiratie voor mij.

 

Recent heb ik je boeken Geldmoord en Keerpunt71 gelezen. Vooral het laatste boek is van hoge kwaliteit. Je legt in eenvoudig woordgebruik uit wat er schort in de economie in de westerse wereld. De duiding van de huidige economische problemen en de rol van de ECB en de FED zijn helderder toegelicht dan ik van fenomenen als Piketty (Kapitaal en Ideologie) en Milanovic (Capitalism Alone) heb ervaren. Het was nog briljanter dan het leerzame boek van Bezemer (Een land van kleine buffers). Net als jij laat Bezemer zijn gedachten de vrije loop om de toekomstige economie te schetsen. Alleen maak jij gebruik van historisch perspectief. Vooral in Geldmoord schop je tegen bestaande ordes aan (wat doen die jongens bij ECB eigenlijk, zijn ze wel nodig?). Dat zal geen vrienden maken.

 

Mijn complimenten over je nieuwe boek. Opnieuw een doorwrocht en gedegen werk! 


Voor mij is dit boek een must read niet alleen voor de mensen die economie en geld interessant vinden maar juist voor iedereen die de samenleving en de mensen binnen die samenleving belangrijk vinden. De ondertitel "Over staatschuld, werkende armen en nieuwe economische groei" geeft dit duidelijk aan.


Je schrijft heel fijn, ik blijf maar doorlezen, het is duidelijk, boeiend, niet langdradig en heel actueel. Must read in deze economische situatie.


 Laagdrempelige duiding van de (maatschappelijke) effecten van het besluit de dollar los te koppelen van de goudprijs. Voor een breed publiek, erg goed geschreven.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hieronder enkele commentaren op mijn eerdere werk:

Zoals ik al schreef toen ik me aan het voorstellen was, schrijf ik al jaren over economische ontwikkelingen en monetaire zaken in veel kranten, websites en verschillende discussiefora. Hieronder een selectie van de reacties van lezers:

Hier wordt klare wijn geschonken

 

Dank Edin. Economie, niet mij forte! Maar dankzij jou ga ik dingen steeds beter begrijpen en krijg ik beetje bij beetje iets meer inzicht.

 

Ik sloeg de bijdragen van Mujagic altijd over omdat ik dacht dat ze toch te moeilijk voor mij waren. Toen ik laatst toch een bijdrage las. Mij gingen de ogen open door de duidelijke uitleg. 

 

Buitengewoon nuchter en broodnodig verhaal

 

Geweldig helder stuk; nooit zo een goede uitleg gelezen. Chapeau.


Heer Mujagic, ik lees uw stukjes met buitengewoon veel interesse. Ik ben bepaald niet sterk in dit soort zaken en uw bijdragen zijn zeer verhelderend. Dank daarvoor.
Als altijd een prima analyse waar ieder logisch denkend mens met een beetje economisch inzicht het eens zou moeten zijn

 

Dat lees je dus niet in de krant.

 

Ik ben niet goed thuis in deze materie dus veel dank. Heel inzichtelijk voor een leek zoals ik

 

De gedachte dat een overheid zich uit een crisis kan lenen en investeren komt regelrecht uit het keynesiaanse handboek voor economisch crisismanagement. een handboek dat nog nooit gewerkt heeft, niet kan werken en dat ook nu niet doet. Eind jaren 70 was het de verdienste van Thatcher en Reagan dat zij begrepen dat dit recept niet kan werken. De economische academische wereld, traag als zij is, heeft hier niets van geleerd en blijft misonderwezen alumni produceren. De stukken van Mujagic zijn en verademing wat dat betreft.

 

Ik ben erg blij met dit soort van artikels. Mijn kennis van economie en wat daarmee samenhangt is beperkt en juist dit soort inzichtelijke informatie is mij dus zeer welkom. Dank Edin Mujagic

 

Geweldig artikel, met name voor mensen zoals ik. Duidelijk en inzichtelijk. dank.

 

Zeer leerzaam en mij volslagen onbekend. Dank!

 

Goed verhaal van hr Mujagic. Econoom en ervaringsdeskundige.

 

Heldere analyse. Goed werk, Edin. Heb ik wat aan.

 

Dank wederom voor een realistisch stuk. Dat kunnen we hier wel gebruiken en is prettig om feiten en inzichten te vernemen die ook bijdragen aan de eigen beeldvorming.

 

Dank je wel Edin voor deze toelichting. Ik had het nog niet eerder zo bekeken.

 

Geweldig helder stuk; nooit zo een goede uitleg gelezen. Chapeau.

 

Zo langzamerhand leek de stem van de Rede verstomd, maar gelukkig heeft mijnheer Mujagic haar weer laten horen in een eminent leesbaar stuk. Het geheim van beheersing van de materie is het in simpele bewoordingen kunnen uitleggen van complexe structuren.


Wederom een parel van een stuk. Zeer leerzaam en bovenal zeer bruikbaar. Van de latijnse monetaire unie had ik nog nooit gehoord, niet in commentaren en niet van onze media economen. 

Dit soort zaken zijn essentieel in de duiding van het heden. Veel dank!

 

Compliment, uitermate leerzaam en begrijpelijk, ook voor hen die de monetaire economie niet bepaald doorgronden.

 

Prima stuk, het zoveelste al weer, dank!

 

Weer een uitermate helder, informatief en leesbaar ‘college’ over inflatie, dank je wel!

 

Zoals in al je artikelen, ook nu weer een duidelijke uitleg.

 

Ook je nadruk op het belang van de economische geschiedenis – omdat die ons echt inzicht geeft – is inspirerend.

 

Ben nieuwsgierig naar volgende artikelen en onderzoeken; die verdienen een groot publiek.

 

Je artikelen blijven geweldig goed, en leerzaam.